Tuesday, 8 November 2011

Lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ và Thuyền Nhân Vượt Biên tử nạn tại Montreal ngày 21/06/2008
Lam Sơn
Tâm Thức Việt Nam
Jun 21, 2008

Đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu cùng quan khách và đồng bào tham dự.


Trưởng lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu cùng Đức Ông Pierre Vlanchard, Phụ tá Mục Vụ Giáo phận Bắc Montreal đồng cử hành lễ khánh thành Kéo màn tượng đài.

Nghi thức rước Quốc và Quân kỳ do Gia Đình Mũ Đỏ Montreal phụ trách.

Nghi lPhật Giáo do Đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu chủ l

Nghi lễ Công Giáo do Đức Ông Pierre Blanchard chủ l


Đại Tá Nguyễn Thu Lương (Nhảy Dù) cùng ông Trần Văn Đông đặt vòng hoa tưởng niệm

Ông Ngô Anh Võ, Chủ tịch Hội Bảo Vệ Di Sản, kiêm Trưởng Ban Xây Dựng Tượng Đài

Bé với Cờ Vàng

No comments:

Post a Comment