Sunday, 2 October 2011


Đức Đạt Lai Lạt Ma
 

...... ... .

 
Tiểu Sử
Photos
Nghe giảng
Xứ Sở Tây Tạng
Cung Điện Potala
Trang nhà chính thức Xứ Sở Tây Tạng
Tuệ Ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sinh của mình
Hãy cẩn thận. Dalai Lama
Mind and Life (Video) His Holiness Dalai Lama
Tôn Giáo nào tốt nhất (powerpoint). LTD dịch
Một thế giới từ bi. Cư Sĩ Nguyên Giác
Tây Tạng bầu ra tân lãnh đạo lưu vong.BBC
Tầm quan trọng của bình an nội tại. Dalai Lama. Ngọc Hằng dịch
Đài RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn về tương lai Tây Tạng:mp3
Đại Dương Trí Tuệ. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
10 câu hỏi với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuệ Uyển dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền dạy pháp Mật Tông Kalachakra ở Tây Ban Nha
Khi con chim sắt bay. His Holiness the Dalai Lama. Tuệ Uyển  dịch
Thế giới có thể thấy một Đạt Lai Lạt Ma thứ hai. Tuệ Uyển dịch
 Đức Đạt Lai Lạt Ma, con trai của tôi. Diki Tsering.Thích Nguyên Tạng dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma trao đổi với Trung Quốc qua mạng (pdf). Tuệ Uyển dịch
Albert Einstein & Đức Đạt Lai Lạt Ma. R.Sorkhabi. HT Trí Chơn dịch
Sức Mạnh Lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch
Từ Bi & Nhân Cách. Thích Nguyên Tạng dịch
Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Giáng Kiết Tường dịch
Hướng đến giải thoát. Nguyễn Thúy Phương dịch
Hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoang Phong dịch
Mang li ý nghĩa cho ssng và cái chết. Đức Đạt-Lai Lt-Ma. (Hoang Phong dịch)
Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Hoang Phong dịch
Những lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoang Phong dịch
Chủ động cái chết. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Hoang Phong dịch
Vài lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma về sự tu tập. Hoang Phong 
Đức Dalai Lama: “90% thời gian và năng lượng của tôi đã dành cho tâm linh”
Đức Đạt Lai Lạt Ma được Quốc Hội Hoa Kỳ trao Huy Chương Vàng
Death, Intermediate State and Rebirth. Dalai Lama
His Holiness the Fourteenth Dalai Lama
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Úc 2009
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm  Đức Quốc 2009
Tôi tin vào thể chế dân chủ. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
Tôi nào có biết kiếm tiền là gì ? Dalai Lama. Hoang Phong dịch 
 
The Dalai Lama at the University of Washington
Dalai Lama Shirin Ebadi and  Desmond Tutu
Press meeting Bhopal 03/18/2010
Press meeting-Brussels 12/2008
Press meeting at Zenkoji Temple -June-19th-2010
TCV-2010
DAY 1
DAY 2
Nature of the Mind
The Path to Peace and Happiness
Ann Curry interview jan-10th-2009
In Conversation with the Dalai Lama July-6-2010
The Diamond Sutra-Dday1-Morning
Day1 Afternoon
Day 2 Morning
Day 2 Afternoon
http://www.youtube.com/watch#!v=8GI0ZAtN2DQ&feature=related
 
Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama
Public Talks
Talks by His Holiness the Dalai Lama
Dialogues and Panel Discussions
His Holiness the Dalai Lama in conversation with educators, scientists, professionals and so forth.
Interviews
His Holiness is interviewed by various news persons and documentary makers.
Addresses and Speeches
Keynote addresses and special talks by His Holiness the Dalai Lama.
Science and Buddhism
Dialogues and Panel discussion with His Holiness the Dalai Lama in conversation with scientists
English Translation
His Holiness's talks and teachings translated into English
Documentaries
Documentary Films featuring His Holiness the Dalai Lama
Special Events
Special events with His Holiness the Dalai Lama
Press Conferences
His Holiness the Dalai Lama meets with members of the press.
Short Clips
Short clips taken from His Holiness talks and public events.
Chinese Translation
His Holiness the Dalai Lama's talks and teachings translated into Chinese language

Madison 2008
Day 1 am
Day 1pm
Day 2 am
Day 2 pm
Day 3 am
Day 3 pm
Day 4 am
http://www.youtube.com/watch?v=uBufQxI67Bw&feature=geosearch

 
Ann Curry Interview Jan 10th, 2009
Wisdom and Compassion for Challenging Times
Compassion as a Pillar of World Peace
Peace Through Inner Peace.
 
Compassion and Civic Responsibility The Dalai Lama at the University of Washington
 
Compassion as a Pillar of World Peace [1.15.32 h]
Ethics for Our Time [1.52.17 h]
Ethics and Enlightened Leadership [1.45.13 h]
The Path to Peace and Happiness [1.26.57 h]
Nature of the Mind [2.05.07 h]
Peace and Compassion [1.27.56 h]
Peace Through Inner Peace.[1.35.12 h]
Compassion and Civic Responsibility -- the Dalai Lama at the University of Washington[1.19.32h]
Delhi University 2010 - Ethics for the New Millennium - the Dalai Lama [1.32.28 h]
Compassionate Ethics in Difficult Times - The Dalai Lama [1.13.49 h]
Compassion: The Art of Happiness [2.17.02 h]
 
Interview [PHAN 2]
Ann Curry Interview Jan 10th, 2009 [1.19.32 h] 
IKON Dutch TV Interview [0.22.11 h]
Interview by Rajiv Mehrotra for Doordarshan TV, India [0..42.24 h]
Richard Quest of CNN Interviews His Holiness the Dalai Lama [0.38.43 h]
Larry King Interview - Feb 22nd, 2010 [0.24.01 h]
In Conversation with the Dalai Lama - July 6th, 2010 [0.55.55 H] 
International Conference on Vinaya - HH the Dalai Lama's Address [0.26.47 H]
Talk to Westerners Attending Sarnath Teachings [0.23.56 H]
Interaction with Students from Sikkim [1.17.31 H]
 
Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama [PHAN 3]
 
Shantideva's Guide - 19/03/10 - Day 1 [3.08.00 H]
 http://www.youtube.com/dalailama#p/a/F634214A3B4173C9/0/C0zbn_FsqxA

No comments:

Post a Comment