Sunday, 2 October 2011

.:: Nghe pháp âm trực tuyến ::.
<p>Your browser does not support iframes.</p>

Bài pháp âm: 02 – Chương 01 – Thơ Ấu Cùng Sinh Ngộ (Từ Lúc So Sinh Đến 12 Tuổi 1918-1929)
Tu sĩ: TT.Diệu Pháp Âm
Album: Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Ngài Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Trung Quốc - Sách Nói
Thể loại: Tuyển Tập
Người gửi: haotamnhan
Số lần nghe: 1
Số lần tải:
( Rates )
Link đến bài pháp âm này:
Mã để chèn vào Blog/Web:
Thêm vào Playlist | Báo Lỗi
Nghe Ở Cửa Sổ Mới | Cảm nhận (0)

.:: Album: Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Ngài Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Trung Quốc - Sách Nói ::.
Album Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Ngài Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Trung Quốc - Sách Nói
Tu sĩ TT.Diệu Pháp Âm
 »»  Nghe toàn bộ pháp âm phẩm
Các pháp âm trong Album

01 – Lời Mở Đầu


02 – Chương 01 – Thơ Ấu Cùng Sinh Ngộ (Từ Lúc So Sinh Đến 12 Tuổi 1918-1929)


03 – Chương 02 – 01 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học (Từ 12 Đến 18 Tuổi 1929-1935)


04 - Chương 02 – 02 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học (Từ 12 Đến 18 Tuổi 1929-1935)


05 - Chương 02 – 03 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học (Từ 12 Đến 18 Tuổi 1929-1935)


06- Chương 03 – 01 – Tận Hiếu Cùng Xuất Gia (Từ 18 Đến 23 Tuổi 1935-1940)


07 - Chương 03 – 02 – Tận Hiếu Cùng Xuất Gia (Từ 18 Đến 23 Tuổi 1935-1940)


08 - Chương 03 – 03 – Tận Hiếu Cùng Xuất Gia (Từ 18 Đến 23 Tuổi 1935-1940)


09 – Chương 04 – 01 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


10 - Chương 04 – 02 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


11 - Chương 04 – 03 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


12 - Chương 04 – 04 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


13 - Chương 04 – 05 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


14 - Chương 04 – 06 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


15 - Chương 04 – 07 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


16 - Chương 04 – 08 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


17 - Chương 04 – 09 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


18 - Chương 04 – 10 – Du Hóa Cùng Ở Chùa (Từ 22 Đến 28 Tuổi 1940-1946)


19 – Chương 05 – 01 – Du Phương Cùng Tham Học (Từ 29 Đến 32 Tuổi 1946-1949)


20 - Chương 05 – 02 – Du Phương Cùng Tham Học (Từ 29 Đến 32 Tuổi 1946-1949)

No comments:

Post a Comment