Sunday, 2 October 2011Ngày đầu tiên gặp mặt tại New Delhi Hotel
 
 
 
 
 
Lâm Tỳ Ni, nơi Phật Đản Sanh ở Nepal
 
Lâm Tỳ Ni, nơi Phật Đản Sanh ở Nepal
 
 
 
Tôn Tượng Đức Phật Thích Ca tại Bồ Đề Đạo TràngBảo Tháp Đại Giác Ngộ
Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo
 


 
Quy Y Tam Bảo tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tháp Chaukhandi, kỷ niệm địa điểm Đức Phật
gặp lại 5 bạn đồng tu khổ hạnh ở thành Ba Lai Nại
 


Kinh hành niệm Phật vào vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại
 

Tháp Chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại
 
 
Tháp Chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại
 
 
Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn
 
 
Tháp tưởng niệm Tôn Giả Xá Lợi Phật ở thành Vương Xá
 
 

Viếng thăm Tháp Tưởng Niệm Tôn Giả Angulimala (Vô Não) tại thành Xá VệTháp Tưởng Niệm Trưởng Giả Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ

 
 


Trụ Đá Vua A Dục tại thành Tỳ Xá LyPhế tích Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật tại thành Tỳ Xá LyDi tích Thành Ca Tỳ La Vệ
 

 
Di Tháp tưởng niệm Nữ Thí Chủ Sujata
 người cúng bát sửa cho Bồ Tát Tất Đạt Đa
trước khi Ngài thành đạo
 
 

 
Viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại Dharamsala
 


Viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại Dharamsala
 
 
 
 
Viếng thăm Cô Nhi Viện Linh Sơn tại Lâm Tỳ Ni
 
Bên bờ sông Hằng ở thành Ba La Nại
Chùa Long Sơn tại Đài Loan
 


Phật Đài Di Lặc tại Đài LoanPhật Đài A Di Đà tại Phật Quang Sơn, Đài Loan
 
 
Phật Đài A Di Đà tại Phật Quang Sơn, Đài Loan
 
 
Phật Đài A Di Đà tại Phật Quang Sơn, Đài Loan
 
 
Trung Đài Thiền Tự ở Đài Loan
 


Trung Đài Thiền Tự ở Đài Loan
 
 
Trung Đài Thiền Tự ở Đài Loan

No comments:

Post a Comment