Saturday, 1 October 2011


( Kính tặng HT Thích Đức Trí )
—-
Con đường về thênh thang ta bước
Thôi lìa xa ngũ trược si mê
Chẳng chấp chi những gì có được
Sắc sắc không không dòng chảy vô thường
Con đường về ấm áp tìnhh thương
Ánh tuệ giác soi khắp muôn phương
Tứ vô lượng tâm bền chí hướng
An lạc thay, ta bước lên đường
Bước lên đường dù gian nguy trở ngại
Ý lập nguyện tạc đá chẳng lay
Tâm thệ nguyện vàng trui trong lửa
Thân hành nguyện như thép tôi qua
Cùng giữ giới vạn pháp nở hoa
Tín vào Pháp, Phật toạ sen toà
Hành bố thí ti`nh thương nhân rộng
Hiểu trí tuệ giáo pháp Tâm Không
Con đường về đẹp quá phải không…?HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).
—-

No comments:

Post a Comment