Sunday, 2 October 2011

1. Tứ Niệm Xứ Sư Bà Hải Triều Âm Tứ Niệm Xứ 1 Tuần, 2 Ngày Trước 354
2. Kinh A Hàm Sư Bà Hải Triều Âm Kinh A Hàm 1 Tuần, 4 Ngày Trước 294
3. Trái Tim Xanh Pháp Âm Quảng Đức Trái Tim Xanh 2 Ngày, 2 Giờ Trước 290
4. Niệm Phật Thập Yếu Sư Bà Hải Triều Âm Niệm Phật Thập Yếu 1 Tuần, 5 Ngày Trước 192
5. Kinh Phạm Võng Sư Bà Hải Triều Âm Kinh Phạm Võng 1 Tuần, 2 Ngày Trước 163
6. Kinh A Di Đà Yếu Giải Sư Bà Hải Triều Âm Kinh A Di Đà Yếu Giải 1 Tuần, 2 Ngày Trước 158
7. Kinh Viên Giác Thích Huyền Vi Kinh Viên Giác 6 Ngày, 9 Giờ Trước 131
8. Kinh Niết Bàn Sư Bà Hải Triều Âm Kinh Niết Bàn 1 Tuần, 4 Ngày Trước 124
9. Cuộc Đời Đức Phật-(Phim Ấn Độ) Pháp Âm Quảng Đức Cuộc Đời Đức Phật-(Phim Ấn Độ) 1 Tuần, 1 Ngày Trước 122
10. Albert Einstein The Nobel Prize in Physics 1921 Albert Einstein Albert Einstein The Nobel Prize in Physics 1921 2 Tuần, 4 Ngày Trước 117
11. 10 Questions for the Dalai Lama Đức Đạt Lai Lạt Ma 10 Questions for the Dalai Lama 2 Tuần, 4 Ngày Trước 109
12. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN - Nhạc Võ Tá Hân Võ Tá Hân THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN - Nhạc Võ Tá Hân 2 Tuần, 3 Ngày Trước 109
13. Bát Nhã Tâm Kinh Sư Bà Hải Triều Âm Bát Nhã Tâm Kinh 1 Tuần, 4 Ngày Trước 104
14. ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 100
15. KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Võ Tá Hân KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên 2 Tuần, 3 Ngày Trước 100
16. BuddhistSocietyWA "F" Is For Forgiveness 2 Tuần, 4 Ngày Trước 98
17. Lăng Nghiêm Sư Bà Hải Triều Âm Lăng Nghiêm 1 Tuần, 2 Ngày Trước 88
18. Kinh Phổ Môn 12 -  Hồi Hướng Công Đức - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân Kinh Phổ Môn 12 - Hồi Hướng Công Đức - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 86
19. Còn Gặp Nhau - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương Võ Tá Hân Còn Gặp Nhau - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương 2 Tuần Trước 86
20. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Võ Tá Hân TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên 2 Tuần, 3 Ngày Trước 81
21. Tây Tạng Thế Giới Bị Mất Pháp Âm Quảng Đức Tây Tạng Thế Giới Bị Mất 1 Tuần, 1 Ngày Trước 79
22. MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 78
23. Kinh Phổ Môn 14 - Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân Kinh Phổ Môn 14 - Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 78
24. Đời Tôi Là Ni Cô - Ca sĩ Hạ Vy - Thơ Mặc Giang, Nhạc Trần Thanh Tịnh Trần Thanh Tịnh Đời Tôi Là Ni Cô - Ca sĩ Hạ Vy - Thơ Mặc Giang, Nhạc Trần Thanh Tịnh 2 Tuần Trước 77
25. Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 75
26. Vô Ngã Sư Bà Hải Triều Âm Vô Ngã 1 Tuần, 2 Ngày Trước 74
27. Ánh sáng Phật pháp kỳ 31 Thích Phước Nghiêm Ánh sáng Phật pháp kỳ 31 2 Tuần Trước 72
28. Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế - Diệu Đế Quốc Tự (Huế) 4-B Pháp Âm Quảng Đức Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế - Diệu Đế Quốc Tự (Huế) 4-B 2 Tuần Trước 72
29. KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 1 - Võ Tá Hân phổ nhạc Võ Tá Hân KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 1 - Võ Tá Hân phổ nhạc 2 Tuần, 3 Ngày Trước 71
30. Phật A Di Ðà Và 48 Ðại Nguyện Thích Nhất Chân Phật A Di Ðà Và 48 Ðại Nguyện 1 Tuần, 2 Ngày Trước 68
31. Nước Mắt Sư Tử Tuyết Tây Tạng Pháp Âm Quảng Đức Nước Mắt Sư Tử Tuyết Tây Tạng 6 Ngày, 21 Giờ Trước 66
32. Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Chùa Pháp Hoa - Wichita, Kansas Thích Giác Minh Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Chùa Pháp Hoa - Wichita, Kansas 1 Tuần, 1 Ngày Trước 65
33. Bí mật của Yogi của Tây Tạng Pháp Âm Quảng Đức Bí mật của Yogi của Tây Tạng 1 Tuần, 1 Ngày Trước 61
34. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thích Nhất Chân Phổ Hiền Hạnh Nguyện 1 Tuần, 2 Ngày Trước 49
35. Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật Pháp Âm Quảng Đức Các Nhà Khoa Học Nói Về Cuộc Đời Đức Phật 1 Tuần, 1 Ngày Trước 48
36. The Life of Buddha (BBC) Pháp Âm Quảng Đức The Life of Buddha (BBC) 1 Tuần, 1 Ngày Trước 47
37. Tử Thư Tây Tạng (Tiếng Anh-Năm 1994) Pháp Âm Quảng Đức Tử Thư Tây Tạng (Tiếng Anh-Năm 1994) 6 Ngày, 6 Giờ Trước 46
38. Dalai Lama : Questions Đức Đạt Lai Lạt Ma Dalai Lama : Questions 6 Ngày, 20 Giờ Trước 43
39. Thập Thiện Nghiệp Thích Huyền Vi Thập Thiện Nghiệp 6 Ngày, 9 Giờ Trước 42
40. Kinh Lăng Nghiêm Yếu Giải Sư Bà Hải Triều Âm Kinh Lăng Nghiêm Yếu Giải 1 Tuần, 2 Ngày Trước 39
41. Bồ Tát Phổ Hiền Thích Huyền Vi Bồ Tát Phổ Hiền 6 Ngày, 10 Giờ Trước 39
42. Ý Chí Cô Gái Chơi Đàn Piano Mà Không Có Ngón Tay Nào! Pháp Âm Quảng Đức Ý Chí Cô Gái Chơi Đàn Piano Mà Không Có Ngón Tay Nào! 1 Tuần, 3 Ngày Trước 38
43. Mười Danh Hiệu Phật Thích Nhất Chân Mười Danh Hiệu Phật 1 Tuần, 2 Ngày Trước 38
44. Tâm và Tánh Thích Huyền Vi Tâm và Tánh 6 Ngày, 9 Giờ Trước 38
45. Bửa Cơm Thiên Đường Tâm Tự Tại Bửa Cơm Thiên Đường 1 Tuần, 6 Ngày Trước 37
46. KHOA HỌC NÓI VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA-(1 Tập) Pháp Âm Quảng Đức KHOA HỌC NÓI VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA-(1 Tập) 1 Tuần, 1 Ngày Trước 36
47. El Libro Tibetano de los Muertos: Una forma de vida Pháp Âm Quảng Đức El Libro Tibetano de los Muertos: Una forma de vida 6 Ngày, 6 Giờ Trước 34
48. Khổ Thích Hằng Trường Khổ 4 Ngày, 23 Giờ Trước 33
49. Tong Ket 10 Khoa Tu Uc Chau 11 (2000-2010) Thích Nguyên Tạng Tong Ket 10 Khoa Tu Uc Chau 11 (2000-2010) 2 Tuần, 5 Ngày Trước 32
50. Nguyện làm đôi chân cho con Pháp Âm Quảng Đức Nguyện làm đôi chân cho con 6 Ngày, 7 Giờ Trước 32

No comments:

Post a Comment