Wednesday, 7 September 2011

Đức Phật ra đời vì an lạc, hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, an vui cho chư thiên và loài người. The Buddha appeared in the world for the happiness and welfare of many, for the benefits and happiess of gods and men. 为人天之利乐故,佛出现世间.
9h:30, Thứ Năm, 08 - 9 - 2011
Bài hát Ca sĩ Album Tác giả Lời bài hát

No comments:

Post a Comment