Monday, 19 September 2011

Thư Dâng Hiến Chùa Cho Giáo Hội

Bản bổ nhiệm Ban Điều Hành lâm thời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới
Link download phim về Buổi Thuyết Pháp của Thượng Thủ Thích Tâm Châu tại Chùa Pháp Quang Grand Prairie, Texas: Part 1 Part 2 Part 3 hoặc download 1 file full-video
Link download phim về Buổi Họp Cộng Đồng Phật Tử Pháp Quang và Ban Giám Đốc ngày 13 tháng 10 năm 2010: Part 1 Part 2 Part 3 hoặc download 1 file full-video
Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

No comments:

Post a Comment