Thursday, 15 September 2011

Thích Trí Thoát

 Tiêu đề video xem
Niệm "Nam mô A Di Đà Phật" (Mới, 2011)
Tác giả: Thích Trí Thoát
178
Tụng "Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" (2011, Có Chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
115
Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề)Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Trí Thoát
66
Tụng Kinh Dược Sư (Bản Việt Văn, Có Subtitle)Tụng Kinh Dược Sư (Bản Việt Văn, Có Subtitle)
Tác giả: Thích Trí Thoát
52
Tụng Kinh Phổ Môn (Bản Việt Văn, Có Subtitle)Tụng Kinh Phổ Môn (Bản Việt Văn, Có Subtitle)
Tác giả: Thích Trí Thoát
69
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
162
Niệm Phật kinh hànhNiệm Phật kinh hành
Tác giả: Thích Trí Thoát
81
Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn - Thầy Thích Trí Thoát tụng 2010 (có chữ)Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn - Thầy Thích Trí Thoát tụng 2010 (có chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
47
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Bản Việt Văn, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Bản Việt Văn, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng
Tác giả: Thích Trí Thoát
168
Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Trí Thoát
813
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Cũ, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụngKinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Cũ, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng
Tác giả: Thích Trí Thoát
191
Thập Chú - Đ. Đ Thích Trí Thoát tụngThập Chú - Đ. Đ Thích Trí Thoát tụng
Tác giả: Thích Trí Thoát
129
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Mới, Rất Hay)- Thích Trí Thoát tụngKinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Mới, Rất Hay)- Thích Trí Thoát tụng
Tác giả: Thích Trí Thoát
453
Tụng Tụng "Kinh Hồng Danh Sám Hối"
Tác giả: Thích Trí Thoát
424
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Trí Thoát
486
Thầy Thích Trí Thoát niệm Phật "Nam Mô A Di Đà Phật" (phiên bản cũ) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
563
Tụng "48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà" (Bản Hán Văn)
Tác giả: Thích Trí Thoát
766
Kinh A Di Đà - tụng (Hán Văn)Kinh A Di Đà - tụng (Hán Văn)
Tác giả: Thích Trí Thoát
289
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hayNiệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay
Tác giả: Thích Trí Thoát
485
Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng)Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng)
Tác giả: Thích Trí Thoát
252
Chú Đại BiChú Đại Bi
Tác giả: Thích Trí Thoát
555
Chú Đại BiChú Đại Bi
Tác giả: Thích Trí Thoát
748
Trì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngônTrì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn
Tác giả: Thích Trí Thoát.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment