Monday, 19 September 2011

Ps. Tịnh Không (Úc)

Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không - một cao Tăng đương đại của Phật giáo Đài loan. Xin xem chi tiết tiểu sử
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STTTiêu đềThao tác
1 Làm thế nào vượt qua tai nạn - Ps. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
2 Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Pháp sư Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
3 Hiếu đạo và sư đạo 02
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
4 Hiếu đạo và sư đạo 01
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
5 Tín tâm dao động không thể vãng sanh 02
Giảng tại Singapo
6 Tín tâm dao động không thể vãng sanh 01
Giảng tại Singapo
7 Tín nguyện trì danh hiệu Phật 2
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
8 Tín nguyện trì danh hiệu Phật 1
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
9 Không tái phạm là chơn sám hối B - HT. Tịnh Không
Giảng tại Hồng Kông
10 Không tái phạm là chơn sám hối A - HT. Tịnh Không
Giảng tại Hồng Kông
11 Nhìn thấu - Buông bỏ - Bố thí - Ps. Tịnh Không
12 Tín tâm học Phật trị lành bệnh khổ - Ps. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tông học hội Singapo
13 Sân hận đọa địa nguc - HT. Tịnh Không
14 Giới là hợp tình hợp lý - Ps. Tịnh Không
Giảng tại Hồng Koong
15 Tâm Bồ-đề cả một đời - Ps. Tịnh Không
giảng tại Singapore
16 Khai thị đồng tu Việt Nam - Ps. Tịnh Không
giảng tại Tịnh Tông học hội
17 Cứu độ chúng sanh - Ps. Tịnh Không
Học viện Tịnh Tông Úc châu
18 Niệm Phật vì sao không vãng sanh - Ps. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tông học hội Singapo
19 Tất cả chúng sanh vốn là Phật B - Ps. Tịnh Không
Giảng tại Hồng Kông
20 Tất cả chúng sanh vốn là Phật A - Ps. Tịnh Không
Giảng tại Hồng Kông
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về

No comments:

Post a Comment