Wednesday, 28 September 2011

Pháp Thí Hội

Website : www.phapthihoi.org

Danh Mục Kinh Sách Ấn Tống


I) Pháp Thoại

Tên CD
Nội Dung
CD-PT01 - Vu Lan
- HT Tuyên Hóa - HT Tịnh Không.
01-Tâm Tình - ĐĐ.Thích Thiện Thuận
02-Tình Mẹ - HT.Hộ Giác
03-Bông Hồng Cài Áo – HT.Nhất Hạnh
04-Hiếu Kinh Phật Giáo - HT.Tuyên Hóa
05-Nói Về Hiếu Đạo – HT.Tịnh Không
06-Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Nặng Ân Khó Báo Đáp - HT.Tịnh Không
07-Bóng Mây - ĐĐ.Thích Thiện Thuận
08-Hiếu Kinh – TT.Thích Minh Hiếu
09-Mục Liên Tìm Mẹ - TT.Thích Minh Hiếu
10-Vu Lan – TT.Thích Minh Hiếu
11-Vu Lan Là Tiếng Nói Từ Trái Tim – TT.Thích Minh Hiếu
12-Ý Nghĩa Của Chữ Hiếu – TT.Thích Minh Hiếu
13-Bông Hồng Trắng - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
14-Tu Là Báo Hiếu - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
15-Cha Mẹ Cho Con - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
16-Đâu Cũng Có Cha Mẹ Mình - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
17-Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
18-Vu Lan - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
19-Trường Ca Kinh Vu Lan
20-Vu Lan Nhạc Khúc
21-Vu Lan Nhớ Mẹ - Võ Tá Hân
22-Tháng Bảy Vu Lan - Võ Tá Hân
23-Ca Khúc Vu Lan
24-Kinh Tụng - TT.Thích Trí Thoát - ĐĐ.Thích Huệ Duyên
CD-PT02 - 38 Pháp Hạnh Phúc - Ps.Pháp Trí
1.38 Pháp Hạnh Phúc - Ps.Pháp Trí
CD-PT03 - Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ - HT.Tịnh Không
01-Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ
02-Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
03-Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng
04-Hóa Giải Xung Đột Nội Tâm
05-Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột
06-Buông Xả Chấp Trước
07-Nói Về Nhân Quả
08-Coi Trọng Nhân Quả
09-Làm Thế Nào Thực Hiện Nền Giáo Dục Của Phật Đà
10-Hiếu Thân Tôn Sư
11-Nghệ Thuật Sống
12-Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường
13-Chấn Hưng Phật Giáo
14-Đối Xử Bình Đẳng - Chung Sống Hòa Bình
15-Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ
CD-PT04 - Nhận Thức Phật Giáo - HT.Tịnh Không
01-Nhận Thức Phật Giáo - HT.Tịnh Không
02-Phật Học Tổng Quan - HT.Từ Thông
CD-PT05 - Tịnh Tông Nhập Môn - HT.Tịnh Không
01-Khai Thị - Tịnh Tông Nhập Môn
02-Lợi Ích Của Sự Niệm Phật
03-Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật - Cs. Hoàng Niệm Tổ
04-Niệm Phật Tâm Địa Công Phu
05-Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh
06-Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lũ Lụt
07-Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật
08-Tư Lương Tịnh Độ
09-Tu Học Tự Tại Vãng Sanh
10-Tu Phước Tu Huệ
CD-PT06 - Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân - HT.Tịnh Không
01-Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
02-Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
03-Công Đức Tạo Tượng
04-Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực
05-Trân Trọng Pháp Duyên
06-Tịnh Nghiệp Tam Phước
07-Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
08-Giáo Dục Vận Mạng Phong Thủy
09-Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời
CD-PT07 - Trị Bệnh Bằng Thực Dưỡng - DĐ.Thích Tuệ Hải
01-Dưỡng Sinh
02-Dưỡng Sinh
03-Thuyết Giảng
CD-PT08 - Phật Học Tinh Hoa - HT.Từ Thông
01-Phật Học Tinh Hoa
02-Vấn Đáp 1
03-Vấn Đáp 2
CD-PT09 - Xử Lý Sanh Tử - HT.Từ Thông
01-Vấn Đề Sanh Tử - HT.Từ Thông
02-Xử Lý Sanh Tử - HT.Từ Thông
03-Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - HT.Nhất Hạnh
CD-PT10 - Thập Đại Đệ Tử - Ps.Pháp Trí
01- Thập Đại Đệ Tử


II ) Sách Nói


CD-SN01 - Khai Thị
01-Khai Thị - HT.Tuyên Hóa
02-Khai Thị - HT.Tịnh Không
03-Ngữ Lục - HT.Tuyên Hóa
04-Pháp Ngữ - HT.Tuyên Hóa
05-Pháp Nhũ Thâm Ân - HT.Tuyên Hóa
06-Khai Thị - HT.Đức Niệm
07-Những Dòng Sữa Mẹ - HT.Huyền Vi
08-Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Ngài Tuyên Hóa
CD-SN02 - Phật Học Phổ Thông - HT.Thiện Hoa
01-Phật Học Phổ Thông - HT.Thiện Hoa
CD-SN03 - Ăn Chay
01-Ăn Chay - Một Triết Lý Sống - Bs.Liên Hương - Vĩnh Phụ Dịch
02-Ăn Chay - TT.Thích Thông Không
03-Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt
04-Công Đức Phóng Sanh - Ps.Viên Nhân
05-Phóng Sanh Vấn Đáp - HT.Tịnh Không
06-Lợi Ích Việc Ăn Chay - HT.Tịnh Không
CD-SN04 - Những Câu Chuyện Thiện Ác
01-Những Câu Chuyện Nhân Quả - ĐĐ. Thích Tâm Thuận
02-Những Câu Chuyện Thiện Ác - ĐĐ.Thích Tâm Thuận
03-Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - HT.Tịnh Không
04-Truyện Hằng Ngày - HT.Nhuận Thành
CD-SN05 - Khuyên Người Niệm Phật - Cs.Diệu Âm
DVD 1
01-Khuyên Người Niệm Phật
02-Quy Tắc Trợ Niệm - Tịnh Tông Học Hội
03-Video Vãng Sanh Của Các Phật Tử
DVD 2
01-Hộ Niệm Rất Quan Trọng
02-Hộ Niệm Vấn Đáp
04-Trợ Niệm
05-Tọa Đàm
CD-SN06 - Đại Bi Chú Giảng - HT.Tuyên Hóa
01-Đại Bi Chú Giảng
CD-SN07 - Linh Ứng Quán Thế Âm – HT. Tịnh Từ
01-Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm - HT.Tịnh Từ
02-Niệm Phật Cảm Ứng - Cs.Lâm Kháng Trì
CD-SN08 - Tuyển Tập Tịnh Độ - HT.Thiền Tâm - HT.Trí Tịnh
01-48 Phép Niệm Phật - Trịnh Vĩnh Am
02-Đường Về Cực Lạc - HT.Trí Tịnh
03-Hương Quê Cực Lạc - HT.Thiền Tâm
04-Niệm Phật Chỉ Nam - Chư Tổ Tịnh Độ Khai Thị
05-Niệm Phật Sám Pháp - HT.Thiền Tâm
06-Niệm Phật Thập Yếu - HT.Thiền Tâm
07-Niệm Phật Tông Yếu - Pháp Nhiên Thượng Nhân
08-Tịnh Độ Hoặc Vấn - HT.Thiền Tâm
09-Tịnh Độ Tuyển Tập - Cs.Lý Bỉnh Nam
10-Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Đs.Hành Sách - TT.Thích Minh Thành Dịch
11-Tịnh Độ Vững Ngữ - Đs.Châu Hoằng - TT.Thích Minh Thành Dịch
12-Niệm Phật Sanh Tịnh Độ - HT.Thánh Nghiêm
13-Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật - Tâm Ngộ
14-Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ - TT.Thích Phổ Huân
15-Hương Sen Vạn Đức - HT.Trí Tịnh
16-Vô Nhất Đại Sư – Bảo Đăng
17-Bày Ngày Tu Phật Thất - HT.Diệu Liên
18-Liên Tông Bảo Giám - Đs U Đàm - TT.Thích Minh Thành Dịch
19-Liên Trì Cảnh Sách – Ps.Viên Nhân – Thích Quảng Ánh Dịch
CD-SN09 - Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư
01-Lá Thư Tịnh Độ
02-Gia Ngôn Lục
03-Ấn Quang Văn Sao 01
CD-SN10 - Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Bs Quách Huệ Trân
01-Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Bs.Quách Huệ Trân
02-Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs.Quách Huệ Trân
03-Phật Học Và Y Học - Bs.Quách Huệ Trân
04-Đạo Đức Và Sức Khỏe - Bs.Bành Tân
CD-SN11 - Chư Kinh Tập Yếu - HT.Duy Lực
01-Chư Kinh Tập Yếu
02-Góp Nhặt Lời Phật Tổ
03-Duy Lực Ngữ Lục
CD-SN12 - Phật Học Vấn Đáp
00-Phật Học Tinh Yếu - HT.Thiền Tâm
01-Phật Giáo Chánh Tín - HT.Thánh Nghiêm
02-Học Phật Quần Nghi - HT.Thánh Nghiêm
03-Gậy Kim Cang Hét - HT.Tuyên Hóa
04-Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ - Ps.Maha ThongKham
05-Hiện Đời Thành Phật - HT.Huyền Vi
06-Hoa Sen Ngày Xuân - HT.Tuyên Hóa
07-Lá Thư Thầy - TT.Thích Viên Minh
CD-SN13 - Bài Học Ngàn Vàng - HT.Thiên Hoa
01- Bài Học Ngàn Vàng - HT.Thiện Hoa
02-Tám Quyển Sách Quý - HT.Thiện Hoa
03-Vì Sao Tin Phật - TT.Thích Tâm Quang
CD-SN14 - Vô Ngã Vô Ưu - Ns.Ayya Khema
01-Vô Ngã Vô Ưu - Ns.Ayya Khema
02-Ốc Đảo Tự Thân - Ns.Ayya Khema
03-Khi Nào Chim Sắt Bay- Ns.Ayya Khema
04-Pháp Đại Hoàn Thiện – Đs.Chagdud Tulku
CD-SN15 - Chết Có Thật Đáng Sợ Không
01-Chết Có Thật Đáng Sợ Không - TT.Thích Tâm Quang Dịch
02-Tạng Thư Sống Chết - Ns.Trí Hải Dịch
03-Suy Nghiệm Về Hiện Tượng Chết
04-Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh - Lati Rinbochay - Jeffrey Hopkins - Chân Giác Dịch
05-Sống Chết Bình An - Ns.Trí Hải Dịch
06-Chết Và Tái Sanh - Sogyal Rinppche - ĐĐ.Thích Nguyên Tạng Dịch
07-Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương - ĐĐ.Thích Nguyên Tạng Dịch
CD-SN16 - Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Quảng Khâm
01-Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Quảng Khâm
02-Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Tuyên Hóa
CD-SN17 - Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn
01-Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - Đs.Tĩnh Am
02-Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT.Tuyên Hóa
CD-SN18 - Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội - HT Tuyên Hóa
01-Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội - HT Tuyên Hóa
CD-SN19- Câu Chuyện Số Mệnh - HT.Thiện Siêu
01-Câu Chuyện Số Mạng - HT.Thiện Siêu
02-Liễu Phàm Tứ Huấn - HT.Tịnh Không
03-Chữ Nghiệp Trong Đạo Phât - HT.Thiện Siêu
04-Phương Pháp Cải Tạo Vận Mệnh - HT.Tịnh Không
05-Năng Lực Của Nghiệp - Ps Pháp Trí
06-Phước Nghiệp Phước Báu - Viên Nhân
CD-SN20 - Cuộc Đời Đức Phật
01-Cuộc Đời Đức Phật - Diệu Nghiêm
02-Đức Phật Và Phật Pháp - Phạm Khánh Hỷ Dịch
03-Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Bị Bồ Tát
04-Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài
CD-SN21 - Hạnh Phúc Gia Đình
01-Hôn Nhân Hạnh Phúc – HT.Dhammananda
02-Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma
03-Nhẹ Gánh Lo Âu - Phạm Khánh Hỷ Dịch
04-Đừng Coi Thường Phiền Não - Ts. U Tejaniya
05-Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương - TK Visuddhacara
06-Thuần Hóa Tâm Hồn - HT.Minh Thành
CD-SN22 - Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo
01-Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo - TT.Thích Tâm Quang Dịch
CD-SN23 - Bước Đầu Học Phật - HT.Thanh Từ
01-Bước Đầu Học Phật
02-Nhặt Lá Bồ Đề
CD-SN24 - Hoa Vô Ưu - HT.Thanh Từ
01-Hoa Vô Ưu
CD-SN25 - Sách Phật Học Việt Nam
01-Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường
02-Cô Ba Cháo Gà - Ns.Huệ Hiền
03-Hư Hư Lục - Ns.Như Thủy
04-Đường Xưa Mây Trắng - HT.Nhất Hạnh
05-Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt - TT.Thích Như Điển
06-Hiệu Lực Của Cầu Nguyện HT.Nhất Hạnh
07-Thế Nào Là Xá Lợi - TT.Thích Hải Quang
08-Thầy Tôi - Chùa Định Thành
09-Vi Tiếu - TT.Thích Viên Minh
10-Khi Hồng Hạc Bay Về - TT.Thích Huyền Diệu
11-Quan Âm Thị Kính - HT.Nhất Hạnh
12-Đường Vào Nội Tâm - Ns.Trí Hải
13-Giải Mã Truyện Tây Du - Ngô Anh Dũng
14-Tình Người - HT.Nhất Hạnh
15-Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi - TT.Thích Nhất Chân
16-Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh
17-Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng - HT.Nhất Hạnh
18-An Lạc Từng Bước Chân - HT.Nhất Hạnh
19-Cặn Bã Ký Ức - Như Sanh
CD-SN26 – Ánh Sáng Mật Tông
00-Ánh Sáng Mật Tông - TT.Thích Minh Thành Dịch
01-Phật Giáo Theo Truyền Thống Tây Tạng - Ns.Trí Hải Dịch
02-Thầy Và Đệ Tử - Viên Huệ Dịch
03-Tây Tạng Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt Dịch
04- Du Hành Tây Tạng - Alexandra David Neal - Minh Tâm Dịch
CD-SN27 - Sách Phật Học Quốc Tế
01-Tâm Bất Sinh - Ts.Bankei - Ns.Trí Hải Dịch
02-Thanh Tịnh Đạo - Ns.Trí Hải Dịch
03-Thiền Sư Và Triết Gia Ns.Trí Hải - Phương Thanh Dịch
04-Vui Chay Ý Đạo - Ns.Trí Hải Dịch
05-Nấc Thang Cuộc Đời - HT.Tinh Vân
06-Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên - HT.Tinh Vân
07-Gương Sáng Người Xuất Gia - Liên Trì Đại Sư - HT.Giới Nghiêm Dịch
08-Từ Nụ Đến Hoa - Ts . Soko Morinaga
09-Hành Trình Không Đích Đến - Ns.Trí Hải
10-Bí Quyết Sống Lâu - Gs.Tề Quốc Lực
11-Chỉ Là Một Cội Cây - Ts.Ajahn Chah
12-Chuyện Ngạ Quỷ - HT.Bửu Chơn
13-Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn - Ts.Jokita
14-Con Đường Xưa - HT.Piyadassi - Minh Châu - Đặng Tấn Dịch
15-Đại Đường Tây Vực Ký - Ps.Huyền Trang - TT.Thích Như Điển Dịch
16-Đời Sống Bấp Bênh - HT. Sri.Dhammananda - Phạm Kim Khánh Dịch
17-Du Hành Tây Tạng - Alexandra David Neal - Minh Tâm Dịch
18-Đưa Tâm Về Nhà - Đs.Sogyal Rinpoche - Ns.Trí Hải Dịch
19-Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Ts. Ajahn Chah - Khánh Hỷ Dịch
20-Milarepa - Con Người Siêu Việt - Đỗ Đình Đồng
21-Ngập Tràn Ân Phước – Dipa Ma.Amy Schmidt - Thiện Nhựt Dịch
22-Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - Phạm Kim Khánh Dịch
23-Những Lời Tâm Huyết Của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong Dịch
24-Niệm Và Người Thực Hành - Phạm Kim Khánh Dịch
25-Nuôi Dưỡng Phật Pháp Bằng Phương Pháp Niệm Tâm - Phạm Kim Khánh Dịch
26-Phổ Đà Sơn Dị Truyện - Ps.Chữ Vân
27-An Bình Không Lay Chuyển - Ts. Ajahn Chah - Thiện Nhựt Dịch
28-Thơm Ngát Hương Lan - HT. Hư Vân
CD-SN28 - Nhập Bồ Tát Hạnh - Ns Trí Hải
01-37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Vô Trước Đại Sư
02-Nhập Bồ Tát Hạnh - Tịch Thiên Tôn Giả
03-Nhập Bồ Tát Hạnh - Ns Trí Hải

No comments:

Post a Comment