Monday, 19 September 2011

KHO TÀNG TÂM
CÁC BẬC GIÁC NGỘ
( PATRUL RINPOCHE )

Bản Rút Gọn
Để Dể Cầu Nguyện Và Tụng Đọc

DILGO KHUYENTSE BÌNH GIẢNG.
Đầu tiên tưởng tượng ra một cái tôi ,
Chúng ta bám vào một bản ngã .
Rồi vọng tưởng ra một cái tôi ,
Chúng ta bám vào thế giới bên ngoài .
Như nước trong guồng bánh xe quay nước ,
Chúng ta quay vòng một cách vô vọng .
Con kính lạy ,
Lòng Đại Bi – khởi ra cho tất cả chúng sanh .

Chandrakirti .
OHM MANI PADME HÙM
DẪN NHẬP
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Bằng kinh điển lưu truyền của dòng truyền thừa không gián đoạn .
Được khởi từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Vị thầy của cả nhân thiên ,
Cha lành của bốn loài , con một lòng xin quy kính .
Con thường biết , chỉ nương tựa Thầy – Phật , Pháp , Tăng - Tam Bảo mới diệt trừ tam nghiệp - phá sạch vô minh phiền não .
Con cũng biết sau khi vô minh được phá tan , mới tỏ rõ sâu sắc :
“ Tất cả chúng sanh trong pháp giới , cho dù một côn trùng nhỏ bé nhất cũng muốn được hạnh phúc và không muốn khổ đau ” .Con được biết hạnh phúc chỉ đến từ hành động tốt và ngược lại hành động xấu chỉ mang đến khổ đau nhưng bằng cách vô ý thức , con thường quay lưng lại với hạnh phúc để đi ngược lại với những gì thầy dẫn giải .
Giờ đây con nhận ra rằng : “ Không thể nào chấm dứt khổ nếu còn buông thả mình vào ác hạnh , hay con sẽ không bao giờ được hạnh phúc nếu không xuyên qua hành vi , lời nói và tư tưởng tốt ” .
Con nhận đã ra bất cứ hành động nào xuất sinh , cũng chính là những biểu hiện của Thân , Ngử , Ý . Nhưng chỉ có Thân và Ngử thì không thể sinh ra hành động , hay hành động của thân và ngử chỉ được xãy ra khi tâm thức ( ý ) quyết định .

Từ vô thủy đến nay , con thường buông thả tâm thức trong dòng sanh khởi vô vàn hành động xấu . Cho nên giờ đây , con còn mãi lang thang trong dòng sanh tử . Trong sanh tử luân hồi từ đời này qua đời khác , nhiều đến nổi một chúng sanh đều có thể đã là cha mẹ , anh em , vợ con , thân bằng quyến thuộc trong quá khứ và có thể sẽ là cha mẹ , vợ con , anh em hay thân bằng quyến thuộc trong tương lai . Họ cũng như con đều là những người mù đi lạc lối lang thang không ai giúp đở trong nổi khổ đau luân hồi sinh tử .

Tuy nhiên , nếu chỉ với lòng bi mẫn thì tự nó không đủ . Họ cần có một sự giúp đở thực tiển . Nhưng ,chừng nào tâm thức con còn giới hạn bởi tham chấp , thì sự cung cấp vật chất hay thương yêu chỉ là giải pháp tạm thời . Một thứ hạnh phúc mong manh . Điều mà con cần phải làm là tìm kiếm một phương thức để giải thoát họ khỏi đau khổ thường tình .

Qua dòng kệ cuả bậc Đạo Sư vĩ đại PATRUL RINPOCHE . Một sự rung động cần thiết phát xuất từ cõi tối tăm cuả vô thức . Con chợt nhận ra : “ Việc này chỉ có thể xãy ra nếu con đem những lời dạy của Phật –Pháp – Tăng vào hành động ”.

Muốn đi vào hành động , con phải tỏ rõ thái độ rộng lớn , hoàn hảo của Bồ Đề Tâm . Bồ Đề Tâm còn có nghĩa là : “ Tư Tưởng Giác Ngộ ” bằng hai phương diện .
Một là = Hướng đến chúng sanh với lòng Bi bình đẳng không phân biệt bạn hay thù . Vì thế với lòng bi thường trực trong tâm , con phải làm hành động tốt , dù chỉ dâng một ngọn nến hay trì tụng một thần chú , đều nằm trong ước nguyện làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh không một ai chừa sót.

Tuy nhiên nếu chỉ cảm thấy bi mẫn , thì không đủ để thực sự giúp đở chúng sanh – Đó là sự bất lực cuả con nếu con không làm bất cứ hành động thiết thực nào để cứu thoát và đưa họ đến chốn hạnh phúc .

Con phải hiểu rằng , rất phước đức đã được sinh vào thế giới Đức Phật giáng sinh và dạy pháp , đã được sự giáo huấn do vị thầy tâm linh khai mở , nên con phải dùng chính cuộc đời quý báu này để tiến trên con đường giải thoát .
Với lòng bi bình đẳng , con phải khát khao giải thoát tất cả chúng sanh thoát khỏỉ sinh tử luân hồi . Vì chắc rằng con sẽ hoàn thành được ý định cao cả đó . Bởi thế , con không nguyện hướng mình vào mục tiêu thấp mà phải hướng về mục đích tối thượng Bồ Đề Tâm .
Hai là = Phương tiện nhắm vào Trí Huệ là sự chứng ngộ tánh không để thành tựu giác ngộ vì lợi lạc người khác .
Với hai phương diện Bồ Đề Tâm này :
1. Phương diện thiện xảo của Đại Bi .
2. Phương diện Trí Huệ Tánh Không .
Không bao giờ tách rời nhau - hành giả giống như thân một con chim và hai phương diện là hai cánh . Chúng không thể tách rời , con cần biết như thế để hiểu rằng : “ Không thể thành tựu giác ngộ chỉ bằng với Đại Bi hay chỉ bằng sự chứng ngộ Tánh Không ” .
Làm điều Đức Hạnh với động cơ tầm thường , chắc chắn mang lại một số hạnh phúc nhưng nhất thời . Cái nhất thời rồi sẽ qua đi , để con tiếp tục lạc lõng trong trò đùa của luân hồi sinh tử . Làm điều đức hạnh với mọi hành vi làm , nói , nghĩ được chuyển hoá bởi bồ đề tâm . Hạnh phúc sẽ liên tục tăng trưởng không hề cạn kiệt . Thế con phải nhìn vào bên trong , xét nghiệm động cơ chính tâm thức mình , vì nó quyết định mọi hành vi của con tốt hay xấu .

Giáo lý Đức Bổn Sư chính là tập trung vào sự hoàn thiện tâm thức đi đến hoàn toàn Chân Thiện Mỹ , nhưng tâm thức con chỉ đơn giản là cái tưởng ra và ghi nhớ vô số cái tưởng ra . Nên con cần phải hoàn thiện tâm thức mình có nghĩa là : “ Nếu dòng tâm thức là đức hạnh , tức tâm thức con được thuần hoá và ngược lại ” .

Những lời dạy trong pháp có thể đem chúng sanh đến Phật tánh viên mãn . Bởi thế khi con nhận những lời dạy này , con phải thoát khỏi hậu quả , hệ lụy của thóí quen ngăn chận con thông suốt , rõ ràng . Con phải chuyên tâm vào lời dạy với chánh niệm hoàn hão , để áp dụng sáu hoàn thiện - loại trừ ba khuyết điểm , sáu dơ nhiểm và năm cách sai lầm :
Thế nào được gọi là sáu hoàn thiện , ba khuyết điểm , sáu dơ nhiểm và năm cách sai lầm :
1. Sáu hoàn thiện còn gọi là sáu ba la mật , hay những hành động siêu việt , những hoàn thiện dẫn ra khởỉ sinh tử như :
- Rộng lượng .
- Trì giới .
- Nhẫn nhục .
- Tinh tấn .
- Tập trung .
- Trí huệ .
2. Ba khuyết điểm : Còn gọi là ba khuyết điểm của bình chứa :
- Không chú tâm vào lời dạy như bình úp ngược .
- Quên lời dạy như bình bị thủng .
- Nghe với tâm thức đầy tư tưởng xấu như chiếc bình bẩn .
3. Sáu dơ nhiễm :
- Nghe với kiêu mạn rằng ta cũng như thầy .

- Nghe không có niềm tin , cố tìm lỗi nơi lời dạy và thấy lỗi của thầy .

- Thản nhiên với lời dạy cho rằng được hay không là không quan trọng .

- Bị xao lãng bởi chung quanh hay rút vào ẩn nấp cho đến bị hôn trầm .

- Bực mình vì cho rằng lời dạy quá dài hay hoàn cảnh không thân thiện .

- Chán nản nghĩ rằng không thể thực hành lời dạy hay không thể đạt được giác ngộ .
4. Năm cách sai lầm:
- Nhớ lời không nhớ nghĩa .

- Nhớ nghĩa không nhớ lời .

- Nhớ lời và nghĩa nhưng không nhận ra ý định tối hậu .

- Nhớ lời và nghĩa nhưng lẫn lộn thứ tự .

- Nhớ nghĩa sai .
Lời dạy mà con học nơi đây có tên là bài giảng Đức Hạnh trong lúc khởi đầu , ở giửa và kết thúc . Nó còn được mang tên là Sự Thực Hành Cái Thấy , Thiền Định Và Hành Động , là Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ của Đạo Sư DZA PATRUL RINPOCHE.
Tất cả những giáo lý Phật giáo , dù thấy có khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là dẩn đến giải thoát . Sự khác nhau này , chẳng qua là phản ảnh những khả năng và khuynh hướng sai biệt đặc thù của mỗi hành giả . Thực sự tất cả đều đồng giải thoát .

Theo truyền thống , lời dạy này được chia ra ba phần : Nhập đề , phần chính và kết luận . Mổi phần được tập trung vào một chủ đề riêng biệt .
- Phần I nói đến những hư hỏng và sự khốn khổ của chúng sanh trong thời đại tối tăm .
- Phần II nói về cái thấy , thiền định (đức ) và hành động ( hạnh ) của Kinh điển thừa và Mật thừa .
- Phần III nói về giải thoát khỏi những mối bận tâm thế gian .
Con kính lạy và quy ngưỡng bậc tối cao của vũ trụ vô biên , Đại Bồ Tát Quán Thế Âm .
Lòng tốt của người bao trùm khắp cả chúng sinh không thừa sót .
Người là hiện thân Lòng Đaị Bi không tách lìa cảnh giới bao la Tâm Phật .
Vì lòng Bi là trung tâm giáo lý , chính từ lòng Bi mà tất cả sự rộng lớn sâu xa của con đường Bồ Tát đã sinh khởi .
Lòng Bi chính là bản thân Tâm Giác Ngộ .
Con kính lạy Ngài , Người chính là con ruột tất cả Chư Phật ,
lại chính là nền tảng mà từ đó xuất sanh các cõi Phật và chư Phật cũng như tất cả Chuyển Luân Vương trong hiện kiếp .
Người được biết như bậc tối cao Trí Huệ và Đại Bi hoàn toàn giải thoát sanh tử .
Con kính lễ và quy ngưỡng bậc tối cao của Từ Bi Bình Đẳng .
Con kính lễ , Ngài người đại diện cho tất cả tam bảo.
Người là tất cả Phật , tất cả Pháp , tất cả Tăng là vị thầy , là con đường , là bạn đồng hành dẫn dắt .
Con kính lễ người với lòng sùng mộ vô bờ .
Con kính lễ ,
Bậc Tối Cao của Vủ Trụ Vô Biên và xin cho con được gợi hứng bởi trí huệ này .
Chương Kế Tiếp.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment