Saturday, 17 September 2011

Giận Cộng thù bán nước, giết dân tôiRead more: http://www.vietlyhuong.net/2011/09/hinh-anh-ung-phong-trao-bieu-tinh-tren.html#ixzz1YD2BJZuS.day la ke viet cong vo luong tam thu vat do.

No comments:

Post a Comment