Thursday, 15 September 2011

Danh Sách DVD
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I. KINH VĂN
STTTên Bài giảngThể LoạiPhân Đoạn Ngày Giảng Nơi Giảng
01
Đường Vào Biển Tuệ 01
Kinh Pháp Cú
Câu 287 & 289
24-11-07
Quan Âm
02
Đường Vào Biển Tuệ 02
Kinh Pháp Cú
Câu 277 & 279
09-12-07
Phật Tổ
03
Đường Vào Biển Tuệ 03
Kinh Pháp Cú
Câu 279
24-12-07
Phật Tổ
04
Đường Vào Biển Tuệ 04
Kinh Pháp Cú
Pháp Cú Thí Dụ
25-12-07
Quan Âm
05
Đường Vào Biển Tuệ 05
Kinh Pháp Cú
Pháp Cú Thí Dụ
29-12-07
Phật Tổ
06
Cơ Duyên Giáo Hóa Thứ 12
Kinh Pháp Bảo Đàn
Phẩm thứ 07
11-11-07
Huệ Quang
07
Con Đường Đốn Tiệm 01
Kinh Pháp Bảo Đàn
Phẩm thứ 8
09-12-07
Huệ Quang
08
Con Đường Đốn Tiệm 02
Kinh Pháp Bảo Đàn
Phẩm thứ 8
23-12-07
Huệ Quang
09
Đi Giữa Nhân Gian 01
Kinh Tiểu Bộ
Bài 01
22-12-07
Quan Âm
10
Đi Giữa Nhân Gian 02
Kinh Tiểu Bộ
Bài 02
26-01-08
Quan Âm
11
Đi Giữa Nhân Gian 03
Kinh Tiểu Bộ
Bài 03
02-02-08
Quan Âm
12
Cá Vượt Vũ Môn 02
Kinh Tương Ưng Bộ
Bài 2
21-06-09
Phật Tổ
13
Ta Còn Lại Gì?
Kinh Tương Ưng Bộ
Một bài
19-07-09
Phật Tổ
14
Giải Oan Kiết 01
Kinh Dược Sư
Bài 01
24-11-08
Phật Tổ
15
Cõi Phật Hương Tích 01
Kinh Duy Ma Cật
Phẩm 10
22-08-10
Sangha
16
Cõi Phật Hương Tích 02
Kinh Duy Ma Cật
Phẩm 10
22-08-10
Sangha
17
Vào Cửa Bất Nhị 04
Kinh Duy Ma Cật
Phẩm 09
21-03-10
Sangha
18
Vào Cửa Bất Nhị 06
Kinh Duy Ma Cật
Phẩm 09
18-04-10
Sangha
19
Vào Cửa Bất Nhị 06
Kinh Duy Ma Cật
Phẩm 09
18-04-10
Sangha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


II. THIỀN HỌC
STTTên Bài giảngThể LoạiPhân Đoạn Ngày Giảng Nơi Giảng
01
Về Lại Nguồn 01
Văn Học Thiền
Tranh 01 & 02
18-11-07
Lộc uyển
02
Về Lại Nguồn 02
Văn Học Thiền
Tranh 03 & 04
02-12-07
Lộc uyển
03
Về Lại Nguồn 03
Văn Học Thiền
Tranh 05
06-01-08
Lộc uyển
04
Về Lại Nguồn 04
Văn Học Thiền
Tranh 06
03-02-08
Lộc uyển
05
Về Lại Nguồn 05
Văn Học Thiền
Tranh 07
30-11-08
Chưa hoàn tất
06
Về Lại Nguồn 06
Văn Học Thiền
Tranh 08
07-12-08
Lộc uyển
07
Về Lại Nguồn 07
Văn Học Thiền
Tranh 09
04-01-09
Lộc uyển
08
Về Lại Nguồn 08
Văn Học Thiền
Tranh 10
01-03-09
Lộc uyển
09
Về Lại Nguồn - Tổng Kết 01
Văn Học Thiền
5 bức đầu
05-04-09
Lộc uyển
10
Về Lại Nguồn - Tổng Kết 02
Văn Học Thiền
5 bức sau
07-06-09
Lộc uyển
11
Chứng Đạo Ca 21
Văn Học Thiền
Đoạn 28
13-06-09
Quan Âm
12
Chứng Đạo Ca 22
Văn Học Thiền
Đoạn 29
27-06-09
Quan Âm
13
Chứng Đạo Ca 23
Văn Học Thiền
Đoạn 30
11-07-09
Quan Âm
14
Chứng Đạo Ca 24
Văn Học Thiền
Đoạn 31
25-07-09
Quan Âm
15
Chứng Đạo Ca 25
Văn Học Thiền
Đoạn 32
08-08-09
Quan Âm
16
Về Đi Thôi
Thi Ca Thiền
Trọn bài giảng
10-11-07
Quan Âm
17
Người Đi Biền Biệt 01
Thi Ca Thiền
Trọn bài giảng
24-10-09
Phật Tổ
18
Người Đi Biền Biệt 02
Thi Ca Thiền
Trọn bài giảng
24-10-09
Phật Tổ
19
Nội Điển và Hoàng Pháp
Hướng dẫn Tăng Ni
Trọn Bài giảng
18-06-10
Phật Học Viện


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


III. PHÁP THOẠI
STTTên Bài giảngNhân DịpPhân Đoạn Ngày Nơi Giảng
01
Nghìn Mắt Nghìn Tay
Khóa Tu cùng tên
Pháp Thoại
06-10-04
Lộc uyển
02
Trăng Giữa Trời Không 01
Khóa Tu Niệm Phật
Pháp Thoại
03-29-08
Phật Tổ
03
Vía Đức A Di Đà
Vía Đức A Di Đà
Pháp Thoại
12-23-07
Văn Thù
04
Sử Dụng Kho Báu
Ngày Vía Quan Âm
Pháp Thoại
08-09-09
Văn Thù
05
Rửa Sạch Lòng 01
Khóa Tu Lương H. Sám
Pháp Thoại
15-05-09
Phật Tổ
06
Rửa Sạch Lòng 02
Khóa Tu Từ Bi Thủy Sám
Pháp Thoại
21-05-09
Phật Tổ
07
Trân Quý Từng Hạnh Lành
Đại Lể Phật Đản
Pháp Thoại
25-05-08
Văn Thù
08
Những Bà Mẹ
Lễ Mẹ ( Mùa Phật Đản)
Pháp Thoại
10-05-09
Lộc uyển
09
Đến Đi Trong Cõi Mộng
Đạl Lễ Vu lan
Pháp Thoại
30-08-09
Sangha
10
Văn Hoá Trong Lễ Hội Vu Lan
Lễ Hội Vu Lan
Pháp Thoại
29-08-09
Văn Thù
11
Cuộc Hợp Tan
Đại Lễ Vu Lan
Pháp Thoại
20-09-09
Phật Tổ
12
Vượt Bộc Lưu
Thọ Bát Chùa Bát Nhã
Pháp Thoại
26-09-09
Bát Nhã
13
Nếm Hương Vị Chánh Pháp
Chuyến đii miền Đông Bắc
Pháp Thoại
26-09-09
Jewish Ctr
14
Hãy Sống Thật Sự
Chuyến đii miền Đông Bắc
Pháp Thoại
26-09-09
Chùa Xá Lợi
15
Hạt Nước Mắt Không Thật
Khóa Tu kỳ 1 - San Jose
Pháp Thoại
07-11-09
TT Di Lặc
16
Buồn Vui Không Ở Lại
Khóa Tu kỳ 1 - San Jose
Pháp Thoại
08-11-09
TT Di Lặc
17
Nhận Biết Tiếng Thì Thầm
Khóa Tu kỳ 1 - San Jose
Pháp Thoại
08-11-09
TT Di Lặc
18
Mắt Lành Trông Chúng Sanh
Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát
Pháp Thoại
01-11-09
Văn Thù
19
Sức Mạnh Của Âm Thanh 01
Khóa Tu kỳ 2 - San Jose
Pháp Thoại
07-11-09
TT VH Di Lặc
20
Sức Mạnh Của Âm Thanh 02
Khóa Tu kỳ 2 - San Jose
Pháp Thoại
08-11-09
TT VH Di Lặc
21
Con Thuyền Rỗng
Khóa Tu kỳ 2 - San Jose
Pháp Thoại
08-11-09
TT VH Di Lặc
22
Lễ Tạ Ơn Thầy
Nhân mùa lễ Tạ Ơn 2009
Pháp Thoại
29-11-09
Sangha
23
Nuôi Dưỡng Mầm Xanh
Khai giảng Lớp Mầm Xanh
Pháp Thoại
20-12-09
Sangha
24
Những Người Bạn Pháp
Khóa Tu tại chùa Phật Tổ
Pháp Thoại
20-12-09
Phật Tổ
25
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay
Chuyến đi Đông Bắc Hoa Kỳ
Pháp Thoại
7-10-10
Xá Lợi
26
Buồn Vui Không Ở Lại
Khoá Tu Chùa Di Lặc
Pháp Thoại
TT Di Lặc
27
Nếm Hương Vị Chánh Pháp
Chuyến đi Đông Bắc Hoa Kỳ
Pháp Thoại
26-08-09
Jewish Cter
28
Đừng Phí Phạm Kiếp Người
Chuyến Đi Miền Bắc CA
Pháp Thoại
14-10-10
Thiền Tịnh
29
Toả Sáng Và Ngát Hương
Khoá Tu Hằng Tuần
Pháp Thoại
Phật Tổ
30
Những Gì Còn Lại
Khoá An Cư Kiết Hạ 2010
Pháp Thoại
15-06-10
PHVQT
31
Hành Hương Tu Viện Lộc Uyển 2010
Kỷ Niệm 10 năm Lộc Uyển
Pháp Thoại
06-06-10
Lộc Uyển
32
Phật Đản Sangha 2010
Đại Lễ Phật Đản
Pháp Thoại
23-05-10
Sangha
33
Ngủ Quên Trong Lửa
Khoá Tu Hằng Tuần
Pháp Thoại
21-03-10
Phật Tổ
34
Mình Với Chính Mình
Chuyến Đi Miền Bắc CA
Pháp Thoại
13-03-10
Freemont
35
Người Đi Biền Biệt 01 & 02
Khoá Tu Hằng Tuần
Pháp Thoại
24-10-10
Phật Tổ
36
Nhiều Lớp Áo
Khoá An Cư Kiết Hạ 2010
Pháp Thoại
22-06-10
PHVQT
37
Phật Đản chùa Văn Thù 2010
Đại Lễ Phật Đản
Pháp Thoại
09-05-10
Văn Thù
38
Đức Quan Âm Nơi Tim Bạn
Lễ Vía Quan ThếÂm Bồ Tát
Pháp Thoại
11-04-10
Văn Thù
39
Tiếng Hát Từ Trái Tim
Mừng Xuân Tân Mão
Pháp Thoại
20-02-11
Sangha
40
Bốn Thứ Châu Báu
Chuyến Đi Las Vegas
Pháp Thoại
02-03-11
Las Vegas
41
Hãy Là Sự Nhận Biết - phần A & B
Cầu Nguyện cho Nhật Bản
Pháp Thoại
20-03-11
Sangha
No comments:

Post a Comment