Wednesday, 7 September 2011

BÀI GIẢNG MỚI THÁNG 08/2011
Vấn đáp: Mô hình đạo tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền, cách tiếp cận văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa
»Giảng tại TX Trung Tâm, ngày 01/08/2011
Vấn đáp: Vong linh trong Phật giáo, xuất gia cầu đạo, tái sanh theo nhân quả
»Giảng tại TX Trung Tâm, ngày 01/08/2011
Sự thích Mục Liên Thanh Đề và ý nghĩa Vu Lan
»Giảng tại chùa Phước Linh, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 05/08/2011
Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu
»Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011
Kinh Pháp Cú 27: An lạc thảnh thơi
»Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/08/2011
Vấn đáp: Nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, đốt vàng mã, tránh tụng kinh quan sứ,phát nguyện vãng sanh,hạnh phúc hôn nhân
»Giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011
Kinh Thiện Sanh 2: Cha mẹ và con cái
»Giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011
Núi cả sông nguồn
»Giảng nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/08/2011
Theo Phật, học Phật và tu Phật
»Giảng nhân lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/08/2011
Kinh Thiện Sanh 6: Phật tử và đạo sư
»Giảng tại chùa Pháp Thắng - Vũng Tàu, ngày 17/08/2011
Vấn đáp: Phật học ứng dụng 01: Tình yêu và sự nghiệp
»Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/08/2011
Cánh cửa bại vong 01
»Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011
Kinh Thiện Sanh 01: Đạo vợ chồng
»Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/08/2011
Kinh Thiện Sanh 04: Tình thân quyến
»Giảng tại chùa Gio Linh, Quảng Trị, ngày 02/09/2011
Kinh Thiện Sanh 05: Quan hệ giữa chủ và thợ
»Giảng tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị, ngày 02/09/2011
Vấn đáp: Phật học ứng dụng 02: Giả từ nghiện ngập: Cờ bạc, rượu chè, ma túy, internet
»Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 03/09/2011
Cánh cửa bại vong 02: Đừng hủy hoại chính mình
»Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/09/2011
Năm 2009: 1-2009 | 2-2009 | 3-2009 | 4-2009 | 5-2009 | 6-2009 | 7-2009 | 8-2009 | 9-2009 | 10-2009 | 11-2009 | 12-2009

Năm 2010: 1-2010 | 2-2010 | 3-2010 | 4-2010 | 5-2010 | 6-2010 | 7-2010 | 8-2010 | 9-2010 | 10-2010 | 11-2010 | 12-2010

Năm 2011: 1-2011 | 2-2011 | 3-2011 | 4-2011 | 5-2011 | 6-2011 | 7-2011 .HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment