Wednesday, 28 September 2011

48 PHÁP NIỆM PHẬT
Thuật giả: Giang Ðô Trịnh Vi Am
Dịch giả: Sa môn Thích Tịnh Lạc

bullet Thay lời tựa
bullet Chánh văn từ pháp 1 đến 12
bullet Chánh văn từ pháp 13 đến 24
bullet Chánh văn từ pháp 25 đến 36
bullet Chánh văn từ pháp 37 đến 48
bullet Lược sử Diệu Không Ðại Sư.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment